• Mail usinfo@sahanaudaya.org

Conducting Local Ayurvedic Clinics / දේශීය ආයුර්වේද සායන පැවැත් වීම

 

සායන-පැවැත්-වීම 2012-Attidiya-Ayurveda-Medical-Clink-Resident-1-copy 2012-Attidiya-Ayurveda-Medical-Clink-Resident-15 2012-Attidiya-Ayurveda-Medical-Clink-Resident-14-copy 2012-Attidiya-Ayurveda-Medical-Clink-Resident-13-copy 2012-Attidiya-Ayurveda-Medical-Clink-Resident-Blue-Dress-10-copy 2012-Attidiya-Ayurveda-Medical-Clink-Resident-9-copy 2012-Attidiya-Ayurveda-Medical-Clink-Resident-Blue-Dress-10 2012-Attidiya-Ayurveda-Medical-Clink-Resident-Blue-Dress-13-copy 2012-Attidiya-Ayurveda-Medical-Clink-Resident-6-Copy-copy 2012-Attidiya-Ayurveda-Medical-Clink-Resident-4-copy 2012-Attidiya-Ayurveda-Medical-Clink-Resident-3-copy

A local Ayurvedic clinic is conducted and medicines are given to the sick and counseling programs necessary for a healthy life are implementedone day a week.


දේශීය ආයුර්වේද සායනයක් පවත්වා රෝගී අය වෙනුවෙන් බෙහෙත් ලබාදීම සිදුකර නීරෝගී දිවිපෙවතකට අවශ්‍ය උපදේශන වැඩසටහන් සතියකට එක් දිනක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.